admin gki

08/12/2020

Cara Pamungkas

“Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa,
07/12/2020

Rancangan Keselamatan Allah

“Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya; keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya.” (Kejadian 3:15) Bacaan :
05/12/2020

Takut Tuhan Itu Membenci Dosa

“Takut akan TUHAN ialah membenci kejahatan; aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut pebuh tipu muslihat.” (Amsal 8:13) Bacaan : Amsal 8:13
04/12/2020

Kenakan Perlengkapan Senjata Allah

“Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat Iblis.” (Efesus 6:11) Bacaan : Efesus 6:10-20 Beberapa tahun lalu ungkapan “Iblis membuat aku